home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


latent-hydraulisch

 

latent-hydraulisch

Steenachtige bouwmaterialen hebben soms lantent-hydraulische eigenschappen d.w.z. dat zij zelfstandig geen reactie met water aangaan, maar dat dit afhankelijk is van een andere chemische reactie. 

De reactie van hoogovenslak met water verloopt normaliter uiterst langzaam. De hydratatie wordt versneld in een omgeving met een hoge pH of een omgeving met een hoge concentratie aan sulfaationen. Bij hoogovencement wordt dit effect bereikt door de hoogovenslak samen met portlandcementklinker te malen. We spreken overigens van hoogovencement indien het cement tenminste 35% hoogovenslak bevat, normaliter bevat hoogovencement 55-75% hoogovenslak en 25-45% portlandcementklinker.

Ook van tras wordt gezegd dat het latent-hydraulisch is (tras heeft kalk nodig om, in water, chemische reacties teweeg te brengen).

Latent is "onzichtbaar aanwezig" (Van Dale).