home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


klimaatgevel

 

klimaatgevel

Let op: in dit artikel staat een aantal onzekerheden. Als u meer informatie over dit onderwerp hebt, mailt u dan a.u.b. naar de samensteller.

Een klimaatgevel is een gevel met een grote spouw waardoor warmte in die spouw kan worden weggezogen of toegevoerd om in het omsloten gebouw een goed klimaat te hebben (temperatuur, en eventueel verse lucht, vochtigheid e.d.). Aan de binnenkant van de spouw wordt zonwering geplaatst, in de zomer kan de lucht tussen zonwering en glas worden afgezogen, in de winter wordt de lucht voorverwarmd die de spouw in gaat. 

Doel van een klimaatgevel is warmteverlies in de winter te vermijden en het teveel aan warmte in de zomer te verwijderen. Door gebruik te maken van warmte-koude-opslag (wko) kan de klimaatgevel voor warmen en koelen van de wko zorgen.

Het principe van de klimaatgevel:
- de gevel aan de buitenzijde is van dubbelglas
- de gevel aan de binnenzijde is f zonwering f enkel glas f zonnepanelen (bij glas hangt er zonwering in de spouw; de zonwering dient beweegbaar te zijn; bij zonnepanelen hangt e.e.a. af van de mate waarin licht wordt doorgelaten)
- in de zomer: de lucht in de ruimte erachter wordt via de spouw afgezogen (waardoor minder warmte-ontwikkeling als gevolg van de zonnestraling; meestal zal het afzuigen kunstmatig zijn door een ventilator als onderdeel van de luchtbehandelingskast LBT; in zeer bijzondere gevallen kan het op een natuurlijke manier omdat warme lucht stijgt)
- in de zomer: koude lucht kan via de spouw de ruimte ingevoerd worden (vanuit een buizenstelsel in de grond of op een andere manier)
- in de winter: de toevoerlucht wordt voorverwarmd (via warmte-koude-opslag en eventueel mede door warmtewisselaars van afgevoerde warme lucht).

Voordelen klimaatgevel:
- een beter binnenklimaat
- via de luchtbehandelingskast kan ook vochtigheid en zuiverheid van de lucht geregeld worden
- ook natuurlijke ventilatie blijft (meestal) mogelijk
- ook minder koudeval (temperatuur binnenruit is hoger door de warme lucht die er langs gaat)
- minder geluidshinder van de omgeving.

Nadelen klimaatgevels:
- vervangt niet de normale warmte/koude regeling, maar benut wel warmte-koude-opslag (?; denk aan delen in het midden van het gebouw)
- neemt ruimte in (bij een brede spouw; lijkt daarom minder geschikt voor woningen?)
- extra bouwkosten i.v.m. extra materiaal en apparatuur en i.v.m. minder woon/werkruimte op de beschikbare oppervlakte
- de zontoetredingsfactor van het glas kan belangrijk zijn (voor voldoende zontoetreding in de winter)
- er moet waarschijnlijk (veel) zoninstraling zijn om in de winter te kunnen benutten (een gebouw volledig in de schaduw kan problemen geven?)
- een luchtbehandelingskast kost energie
- alles wat geautomatiseerd is, kan defect raken.

Combinaties met andere energie-componenten:
- koude en warmte kunnen gebruikt worden voor warmte-koude-opslag
- met zonnepanelen (pv-panelen) is mogelijk, bijvoorbeeld door een deel van de gevel te voorzien van panelen.

Kritische noot:
- "de klimaatgevel" staat na ca. 25 jaar nog steeds in de kinderschoenen en lijkt uitsluitend in de vorm van "klimaatcascade en zonneschoorsteen" toekomst te hebben als totaaloplossing voor luchtbehandeling.


principe van een type van klimaatgevel met dubbelglas, spouw en zonwering (vabi software):


Verg. ventilatie, windtoren.