home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kennis

 

kennis

"Kennis is herstel van verstoorde gewoonten door de herziening van opvattingen" of "Kennis is een middel om ons gewone gedrag te stabiliseren na het opkomen van twijfel". Twee uitspraken van de pragmatische filosoof Charles Sanders Peirce (1839-1914). 
Kennis ligt bij deze uitspraken altijd in het verlengde van ervaring en is per definitie "iets" dat ontstaat na leren van iets nieuws en na het afwegen daarvan, als een synthese.


Verg. competenties, management, nieuwe werken, waarschuwingsplicht

Eng. knowledge, know-how