home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


hol en dol

 

hol en dol

Hol en dol is de benaming voor de messing-en-groef-aansluiting van stukken steen, beton, gipsblokken: het bolle uitsteeksel past in het holle uitsteeksel van de volgende. Voorbeelden zijn trottoirbanden, grasblokken, Poroton (poreuze, geperforeerde baksteen met isolatie inéén). 

De term hol en dol heeft (gevoelsmatig) betrekking op kortere stukken die aaneensluiten, terwijl messing en groef over een lange of zeer lange aaneensluiting gaat. Bij hout gebruiken we meestal de term messing en groef.


hol en dol, schematische weergave:


hol en dol bij de kopse kanten van een trottoirband (vd bosch beton):


hol en dol bij een grasblok, hier alle verticale zijden:


hol en dol kopse kanten bij poroton steen:


Verg. een aantal vormen van "passingen" zoals messing-en-groef, geschaafd en geploegd, hol en dol, monnik en non, glij-anker.