home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


herme

 

herme

Oorspronkelijk was een herme een buste van de god Hermes, de zoon en bode van Zeus, maar dan op een hoge vierkante pijler en voorzien van zijn fallus. Hermes was de god van de handel en de bode van de goden. De "hermeszuilen" stonden als richtingborden langs de wegen in Attica. Later kwamen deze zuilen steeds vaker in Athene zelf voor, als een beschermende grenspaal bij tal van gebouwen. Uiteindelijk droegen ze allerlei soorten koppen, zowel van goden als van beroemde mensen. 
De herme is dus een stenen zuil met een kop erop ofwel een beeld van een hoofd op een hoog voetstuk. Het voetstuk loopt vaak naar beneden enigszins taps toe.

Kariatiden en atlanten zijn draagbeelden, terwijl de herme vooral een decoratieve stenen paal was, bijvoorbeeld als grenspaal, bij een poort of bij een graf. 
"Ze speelden mogelijk ook een belangrijke rol in het volkse bijgeloof: het aanraken van de penis zou geluk gebracht hebben." (Wikipedia)

De herme was een motief dat in de Renaissance nagevolgd werd.


herme (kox kollum):


Eng. herm