home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


grit, gritstralen

 

grit, gritstralen, zandstralen

"Grit is een straalmiddel met hoekige deeltjes". Grit bestaat uit kleine hoekige deeltjes, meestal van steen of metaal. 

Gritstralen heeft als doel de aangetaste of vervuilde toplaag van staal, beton, hout en polyester te reinigen.

"Gritstralen houdt in dat straalgrit onder hoge druk tegen een te reinigen object wordt gespoten. Hierdoor worden alle deklagen, zoals walshuid, roest en oude verfresten verwijderd. Zo ontstaat een licht opgeruwd, schoon oppervlak, klaar voor verdere bewerking." Naast reiniging kan gestraald worden om een textuur op het te stralen oppervlak aan te brengen.
Meestal wordt met grit gestraald in een speciale ruimte bij een gritstraalbedrijf, maar op locatie is soms ook mogelijk. Dit laatste wordt mobiel stralen genoemd.

Nadeel van gritstralen: 
- een wat grove methode om het oppervlak schoon te krijgen (niet glad dus), waardoor soms onbedoelde beschadigingen optreden aan bijvoorbeeld de voegen in metselwerk 
- vaak ontstaat een nogal stoffige omgeving die stofoverlast kan geven.

 Naast stralen met grit zijn er vele andere soorten straalmiddelen, te onderscheiden in twee hoofdgroepen: metallisch en non-metallisch. Een voorbeeld van non-metallische straaltechniek is het onder hoge druk spuiten met:
- zand (zandstralen)
- droogijs (het zogenoemde ijsstralen of cryogenic cleaning; voordeel is dat de pellets van droogijs zelf laten geen resten nalaten waardoor stralen met droogijs de reinigingswerkzaamheden kan bekorten)
- glasparels (deze straalmethode met glasparel of elektro korund is vrij duur; het straalmiddel en het stof rondom de spuitmond worden afgezogen en het straalmiddel wordt hergebruikt; deze methode wordt ook vacublast genoemd)
- waterdruppels en lucht
(het stralen met een micronevel gebeurt met een instelbare lucht- en waterstraal en een reinigingsmiddel)
-
carborundum (d.i. siliciumcarbide, een zeer hard materiaal dat ook als bekleding van schuurpapier wordt toegepast)
- een vlam (bij het vlamstralen wordt een vlam met een temperatuur van ca. 3000 graden C over het oppervlak getrokken).

Let op:
Bij gritstralen, zandstralen e.d. mogen de deeltjes en de losgestraalde deeltjes niet rechtstreeks op de huid komen. De losgestraalde stof kan gevaarlijk zijn omdat het mengsel is van straalmiddel, deeltjes en stof wat niet in ogen, mond of longen mag komen. Als hte mogelijk is, kan straalwerk het beste in een speciale cabine uitgevoerd worden om te vermijden dat het stof ver van het werkstuk neerkomt en overal tussen kruipt.

(Voor baksteen wordt zandstralen slechts in uitzonderlijke gevallen toegepast, omdat de huid van de baksteen teveel beschadigd wordt wat het nadelige intreden van vocht vergemakkelijkt en waardoor impregneren noodzakelijk is. Vervuilde baksteen wordt meestal met water gereinigd, meestal onder vrij lage druk en soms onder toevoeging van een zacht schuurmiddel.)
(Voor lichter gekleurd natuursteen kan "gestraald" worden met laser-techniek.)


een voorbeeld van grit:


gritstralen;
klik voor groter (boonzaayer):


Met dank aan O.M. Bedrijfschap Afbouw, Boonzaayer Straal- en Spuitbedrijf, Ervas (Gevelrenovatie), Laser Flux.

Verg. split, breuksteen, steenslag.

Eng. grit; gritstralen is to gritblast; een gritstraler is a gritblaster