home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


grijpsteen

 

grijpsteen

1. De grijpsteen wordt toegepast bij kades, sluizen e.d. "De KLP® Grijpsteen is een anti-verdrinkings-richel en dient ter aanvulling op reddingsboeien, drenkelingenhaken, touwen en ladders. Vaak zijn kademuren namelijk te hoog om je te kunnen vasthouden als je te water raakt. Dit geldt zeker voor kinderen. (...) Door middel van de uitsparing (waterhol) in de grijprand loopt het water bovendien weer snel uit de grijpsteen."
De grijpsteen wordt bij voorkeur niet te ver boven de minimale waterspiegel aangebracht; sluizen kunnen eventueel van meer rijen met grijpstenen worden voorzien op diverse hoogten.


de grijpsteen (bovenste rij met openingen) geeft de mogelijkheid je vanuit het water vast te houden bij hogere muren van kades en sluizen (lankhorst recycling products):


De term grijpsteen is uiteraard afkomstig van een uitkragende steen die men kan grijpen.


2. Ook: koppelingssteen. Een grijpsteen is een steen (natuursteen of baksteen), die een uitsprong maakt aan de zijde van een muur, geschikt om greep te geven aan een nog bij te bouwen gedeelte. 

Bron Handwoordenboek voor de bouwkunst en de oudheidkunde, van Prof. Leo van Puyvelde.

Zie ook console, kraagsteen.

Fr. harpe, amorce, balèvre