home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


grijs water

 

grijs water

Grijs water is "huishoudelijk" afvalwater dat geschikt is voor hergebruik maar niet meer voor consumptie, bv. regenwater, douchewater of water van een wasmachine. 
Dit water kan gebruikt worden voor bv. toiletspoeling. Een grijs watersysteem heeft nadelen maar ook beperkte voordelen. 

Nadelen zijn de meervoudige leidingenstructuur waardoor grijs water per abuis op het normale drinkwaterleidingsysteem kan worden aangesloten (meermalen is dit voorgekomen met ernstige schade aan de gezondheid van de burgers!) en de hoge extra kosten die een lange terugverdienperiode hebben. Vaak is deze periode gelijk aan of langer dan de technische levensduur van de installatie, dus zeer lang. Bedenk ook dat verontreinigd water dat (lokaal) niet goed gezuiverd is, bv. niet lang ingeademd mag worden omdat het een risico vormt voor infectieziekten.

Voordelen zijn besparing op drinkwater en daarmee een lagere belasting van het oppervlaktewater (waterwinning en zuivering). Grijs water wordt vooralsnog alleen toegepast door zeer milieubewuste opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers.

Verg. zwart water, dik water.

Eng. grey water, gray water (in Am. voornamelijk gray water)