home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


Glas, woordenboek

 

glas, glaswoordenboek *)

Alles over glas: woordenboek voor glas (van Steinfort)

Algemene kleurweergave-index rd65 (din 6169)

De algemene kleurweergaveindex evalueert de manier waarop de kleur van voorwerpen in daglicht (weergegeven door de lichtcoŽfficiŽnt D65) gelijkt op de kleur van dezelfde voorwerpen in door het glas doorgelaten daglicht.

Brandwerend glas

Gelaagd glas met blanke tussenlagen die opzwellen wanneer ze worden blootgesteld aan vuur.

Gehard of thermisch bewerkt glas

Glas dat door een thermische of chemische behandeling sterker wordt gemaakt.

Directe energie-transmissie (det)

Percentage van de direct door de beglazing doorgelaten zonne-energie, waarvan de spectrale dichtheid varieert van 300 tot 2151 nm (volgens CIE).

Dun glas

Glas met een dikte tussen 0,4 mm en 2,0 mm, vervaardigd via het float- of trekproces en gewoonlijk bestemd voor geavanceerde industriŽle toepassingen.

Energie-absorptie (ea)

Percentage van de zonne-energie die door de beglazing in de glazen gevel wordt geabsorbeerd. De geabsorbeerde energie wordt vervolgens opnieuw in verschillende percentages naar buiten of naar binnen gereflecteerd, afhankelijk van de eigenschappen van de beglazing, windsnelheid, interne luchtsnelheid, temperaturen binnen en buiten.
Zie eventueel bij reflectie-absorptie-transmissie.

Energiereflectie (er)

Percentage van de door de beglazing naar buiten gereflecteerde zonne-energie.

Figuurglas

Glas waarop een patroon wordt aangebracht door het terwijl het nog zacht is tussen twee walsen te laten glijden, waarvan er ťťn is voorzien van een decoratief patroon.

Floatglas

Glas dat wordt geproduceerd door gesmolten glas over een bad gesmolten tin te laten lopen, en vervolgens langzaam te laten afkoelen zodat een vlakke glasplaat wordt gevormd. Het zo geproduceerde glas is bijzonder soepel. Het kan blank of gekleurd zijn, en er kunnen isolerende coatings op worden aangebracht, voor bescherming tegen de hitte of koude.

Gelaagd glas

Veiligheidsglas bestaande uit twee of meerdere glasplaten die worden verbonden met ťťn of meerdere blanke of gekleurde plastic tussenlagen.

Hoog-rendement glas

Warmte-isolerend glas waarop een uiterst dunne, onzichtbare metaalcoating wordt aangebracht, waardoor het glas aanzienlijk beter geÔsoleerd is tegen hitteverlies en kou.

K- of u-waarde

De coŽfficiŽnt van de warmtetransmissie (k- of U-waarde) is de hoeveelheid warmte in Watt per tijdseenheid, die door 1 m_ glasoppervlak wordt doorgelaten, bij een verschil van 1į kelvin tussen de temperaturen aan de binnen- en buitenzijde. De k- of U-waarde wordt berekend voor de warmte-overgangscoŽfficiŽnten van de wand:

  • binnen : 8 W/m2.K
  • buiten: 2 3W/m2.K

Lichtreflectie (lr)

Verhouding tussen het door de beglazing gereflecteerde licht en het op het glas vallende licht, uitgedrukt door de lichtcoŽfficiŽnt CIE D65.

Lichttransmissie of lichtdoorlaat (lta)

Verhouding tussen de hoeveelheid door de beglazing doorgelaten licht en de hoeveelheid licht die op het glas valt, uitgedrukt door de lichtcoŽfficiŽnt CIE D 6S, waarvan de spectrale dichtheid varieert van 380 nm tot 780 nm.

Long-wave shading coefficient

Gedeelte van de geabsorbeerde energie dat opnieuw naar binnen wordt uitgestraald, gedeeld door 0,87.

Shading coefficient (sc)

De shading coefficient wordt berekend door de zontoetredingsfactor te delen door 0,87: de zontoetredingsfactor van blank glas van 3mn.

Short-wave shading coefficient

Directe energietransmissie gedeeld door 0,87.

Spiegelglas

Glas dat reflecterend wordt gemaakt door aan ťťn zijde een zilverlaag aan te brengen.

Ultraviolet transmissie (uv)

Gedeelte van de ultraviolette straling door het glas in verhouding tot de totale UV-straling (spectrumgebied tussen 280 en 380 nm).

Zontoetredingsfactor (g-waarde) of totale energietransmissie

De zontoetredingsfactor van een beglazing is de verhouding tussen de totale hoeveelheid zonne-energie die door de beglazing een ruimte binnenkomt (direct en indirect) en de hoeveelheid op het glas vallende zonne-energie. Deze totale energie is de som van de direct doorgelaten zonne-energie en de energie die na absorptie door de beglazing alsnog in de binnenruimte wordt uitgestraald.


*) Bron: Steinfort