home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


gebonden stelsel

 

gebonden stelsel

Het gebonden stelsel bij kerken is het systeem dat bij kruisgewelven één travee in het middenschip (middenbeuk) correspondeert met twee traveeën in de zijbeuken; de verhouding van middenbeuk-travee tot zijbeuk-travee is 1 op 2 (in de lengterichting van de kerk). 
Vaak wordt bij het gebonden stelsel uitgegaan van de maat van het vierkant van de viering (kruising). 
Bij een rechthoekig stelsel (geen officiële term) is de overspanning in de middenbeuk even breed als in de zijbeuken (verhouding middenbeuk-travee tot zijbeuk-travee is 1 op 1).


gebonden stelsel
en rechthoekig stelsel; klik voor groter (chris verhaegen):


Verg. alternerend stelsel.
Zie ook kerk onderdelen.