home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


elasticiteit

 

elasticiteit

"Elasticiteit is veerkracht, rekbaarheid, flexibiliteit. Elasticiteit is de mate waarin een materiaal in staat is onder belasting vervormingen te ondergaan en na het opheffen van de belasting naar zijn oorspronkelijke vorm terug te keren, zonder dat daardoor zijn eigenschappen veranderd zijn."
Elastische vervorming is dus een tijdelijke vervorming (een niet-permanente vervorming; zie ook elasticiteitsmodulus).
De plastische vervorming is onomkeerbaar en dus juist wel een permanente vervorming.

Duidelijk elastische stoffen zijn rubbers en elastomeren.

Met dank aan Bedrijfschap Afbouw.

Verg. plasticiteit.

Eng. elasticity