home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


bouwvergunningvrij

 

bouwvergunningvrij

De term bouwvergunningvrij dateert van vr de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); vanaf 1 oktober 2010 geldt het begrip omgevingsvergunningvrij.

Zie eventueel dakkapellen (omgevingsvergunningvrij), bouwvergunning en Omgevingsvergunning online (Omgevingsloket).


Bouwvergunningvrij hield in
In een aparte Maatregel van Bestuur (Besluit) (Amvb) bij de Woningwet 2003 werden een aantal bouwwerken genoemd waarvoor geen bouwvergunning nodig is. Bij elk bouwwerk in dit Besluit was het bouwen zonder bouwvergunning gebonden aan voorschriften. Kon aan n van deze voorschriften niet worden voldaan dan is het bouwen niet bouwvergunningvrij maar moet een zgn. lichte of reguliere bouwvergunning worden aangevraagd. 
De regels mbt. onder meer veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek golden echter wel. Ook als het uiterlijk van een bouwwerk in ernstige mate in strijd was met redelijke eisen van welstand kon de gemeente aanpassingen eisen.
Bouwvergunningvrij waren in principe dakkapellen, dakramen, kozijn- en gevelwijzigingen aan de achterzijde van de woning. Soms waren aanbouwen als serres en vaak schuren, carports e.d. bouwvergunningvrij. Let wel: aanpassingen en aanbouwen aan de voorzijde (straatzijde) van een woning waren veelal niet bouwvergunningvrij.
Door een verkeerde interpretatie van de vragen kon ten onrechte het beeld ontstaan dat een bouwwerk vergunningvrij was. Het beste was dan ook om contact op te nemen met Bouw- en woningtoezicht, gezamenlijk kon dan de vragenlijst doorgewerkt worden en wist u zeker later niet met onaangename verassingen te komen staan.

Eng. "permitted development rights" (without planning permission)