home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


omgevingsvergunningvrij

 

omgevingsvergunningvrij

De term omgevingsvergunningvrij houdt in dat voor bepaalde bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hoeft te worden aangevraagd.
Bij vergunningvrije bouwwerken is een bodemonderzoek niet verplicht, maar bij twijfel wel raadzaam.
Zie verder bij omgevingsvergunning en bv. dakkapellen (omgevingsvergunningvrij).
Eng. "permitted development rights" (without planning permission)