home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


bouwvergunning

 

bouwvergunning

De term bouwvergunning dateert van vr de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); vanaf 1 oktober 2010 geldt hiervoor het begrip omgevingsvergunning.


Bouwvergunning hield in
De bouwvergunning was de door burgemeester en wethouders (B&W) afgegeven vergunning tot het plaatsen, vernieuwen of veranderen van een gebouw. 
De procedure voor het aanvragen van een bouwvergunning was vastgelegd in de Woningwet. Er werd onder meer beoordeeld of de aanvrager in zijn verzoek ontvankelijk was en naar de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag. Bv. het ontbreken van de afmetingen op de tekening of constructieberekeningen en -tekeningen konden een reden zijn om de aanvraag niet ontvankelijk te verklaren. Bij de beoordeling werd onder meer gekeken of de aanvraag niet in strijd was met het bestemmingsplan of de welstandseisen en bv. de  Monumentenwet. De Bouwvergunning was een vergunning als bedoeld in art. 40 eerste lid van de Woningwet.
De Woningwet van 2003 onderscheidde in dit verband drie soorten bouwwerken: 
vergunningvrije
, licht-vergunningplichtige en vergunningplichtige.

Vaak was niet duidelijk welke soort vergunning nodig was waardoor contact moet worden gezocht bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van de Gemeente.
Woonschepen waren niet vergunningplichtig. Uitspraak van een Rotterdamse rechter: "In art. 75, tweede lid, van de woningwet 1901 werd uitdrukkelijk bepaald dat deze (woningwet) niet van toepassing is op woonschepen. Hoewel een dergelijke bepaling in de woningwet 1962 ontbrak en ook in de huidige Woningwet ontbreekt, moet in het licht van de totstandkoming van deze wet worden aangenomen dat deze eveneens niet van toepassing is op woonschepen".

Zie ook artikel-19 procedure, bouwaanvraag, welstandsvrij en eventueel het oude begrip bouwvergunningvrij.

Eng. planning permission, planning consent, building permit (Am.), (soms) building approval; voorlopige bouwvergunning is outline planning permission (OPP); een lichte bouwvergunning is light regime planning permission