home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bouwverordening

 

bouwverordening

De bouwverordening is de door de Gemeente vastgestelde verordening waarin de gemeentelijke voorschriften omtrent het bouwen zijn vastgelegd.

Eng. building regulations; gemeentelijke bouwverordening is municipal building regulations, municipal building regulations code (Am.)