home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bindmiddelhuid, carbonaathuid, carbonaatlaag(je)

 

bindmiddelhuid

Ook: carbonaathuid, carbonaatlaag(je). "De bindmiddelhuid is de dunne laag met een hoog gehalte aan bindmiddel en fijne deeltjes, die zich aan het oppervlak van een dekvloer kan vormen tijdens het aanbrengen en bewerken."
"Afhankelijk van de samenstelling van de anhydrietgebonden dekvloer kan er zich aan het oppervlak soms een bindmiddelhuid vormen, een dun laagje CaCO3 (calciumcarbonaat, zie bij kalk) vormen dat minder cohesief is en minder goed geïncorporeerd is in de dekvloermassa." Wanneer de vloer wordt afgewerkt met tegels, kan de bindmiddelhuid in de opgebrachte tegellijm oplossen waardoor de tegellijm kleefkracht verliest en de tegels snel zullen loslaten. De bindmiddelhuid dient dus altijd weggeschuurd te worden, bijvoorbeeld met carborundum (siliciumcarbide) schuurschijven.


bindmiddelhuid (bovenste laagje) (buildwise):


Met dank aan Bedrijfschap Afbouw.