home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


bindmiddelhuid, carbonaathuid, carbonaatlaag(je)

 

bindmiddelhuid

Ook: carbonaathuid, carbonaatlaag(je). "De bindmiddelhuid is de dunne laag met een hoog gehalte aan bindmiddel en fijne deeltjes, die zich aan het oppervlak van een dekvloer kan vormen tijdens het aanbrengen en bewerken."
"Afhankelijk van de samenstelling van de anhydrietgebonden dekvloer kan er zich aan het oppervlak soms een bindmiddelhuid vormen, een dun laagje CaCO3 (calciumcarbonaat, zie bij kalk) vormen dat minder cohesief is en minder goed geļncorporeerd is in de dekvloermassa." Wanneer de vloer wordt afgewerkt met tegels, kan de bindmiddelhuid in de opgebrachte tegellijm oplossen waardoor de tegellijm kleefkracht verliest en de tegels snel zullen loslaten. De bindmiddelhuid dient dus altijd weggeschuurd te worden, bijvoorbeeld met carborundum (siliciumcarbide) schuurschijven.


bindmiddelhuid (bovenste laagje) (wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf, wtcb):


Met dank aan Bedrijfschap Afbouw.