home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


enkelvoudige balklaag

 

enkelvoudige balklaag

Een balklaag is het geheel van horizontale balken ter ondersteuning van een vloer.
Een enkelvoudige balklaag bestaat uit een serie evenwijdig aangebrachte balken die van muur tot muur lopen (meestal van bouwmuur tot bouwmuur). 
De vloerdelen van de verdieping zijn rechtsreeks op die balken aangebracht.


enkelvoudige balklaag met balken en (hier) vloerdelen (casadata):


Documentatie
- Meer gegevens over enkelvoudige balklagen en varianten daarop in Jaarboek Monumentenzorg 1996 (in de pdf vanaf pagina 44)


Verg. samengestelde balklaag.