home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- Helaas, niet alleen in de bouw gaat het allemaal fout bij onze overheid...
- ALL LIVES MATTER 
- Groene biomassa volksverlakkerij 


apothesis, aanloop, hol profiel

 

apothesis, aanloop

De apothesis of aanloop is bij een zuil het kwartronde, holle profiel als overgang tussen het basement en de schacht. Anders verwoord: de apothesis of aanloop is een schijf met een kwartrond , hol profiel.
Vergelijk de apophysis, wat eenzelfde profiel is, maar dan als overgang van de schacht naar het kapiteel.


basement met voetplaat (plint), torus, riem en apothesis:


De term apothesis is afkomstig van het Griekse apo (weg van) en thesis (het plaatsen); bron Bouwkundige termen van Haslinghuis en Janse.

Eng. apothesis