apothesis, aanloop

De apothesis of aanloop is bij een zuil het kwartronde, holle profiel als overgang tussen het basement en de schacht. Anders verwoord: de apothesis of aanloop is een schijf met een kwartrond , hol profiel.
Vergelijk de apophysis, wat eenzelfde profiel is, maar dan als overgang van de schacht naar het kapiteel.


basement met voetplaat (plint), torus, riem en apothesis:


De term apothesis is afkomstig van het Griekse apo (weg van) en thesis (het plaatsen); bron Bouwkundige termen van Haslinghuis en Janse.

Eng. apothesis