home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


aardgebint

 

aardgebint, aardgebinte

Een aardgebint is "een kapgebint dat rust op stijlen of schoren die op de grond staan en niet op een muur rusten". 
Een reden om een aardgebint te maken is bijvoorbeeld om de bestaande ruimte beter te benutten (van een ankerbalkgebint naar een aardgebint), zeker wanneer een muur te weinig draagkracht heeft. Afhankelijk van de draagkracht van de grond kan eventueel met poeren de krachten worden verdeeld en doorgeven aan de vastere grond.


nieuwe situatie met aardgebint;
tekening van het  aardgebint van het hof van sijsele
(mieke goeghebuer in terryn, 2005):

14 = aardgebintstijl
15 = aardgebintbalk
16 = aardgebintschoor
17 = blokkeel met fliering
18 = blokkeel
24 = hondje

originele situatie met ankerbalkgebint
tekening van het ankerbalkgebint van het hof van sijsele (mieke goeghebuer in terryn, 2005):

2 = gebintbalk
3 = gebintbalkschoor
5 = jukbalk
6 = jukbalkschoor
7 = nokstijl
8 en 9 = op- en neerwaartse nokstijlschoor
10 = wandstijl of zijbeukstijl
11 = zijbeukbalk
12 en 13 = op- en neerwaartse zijbeukbalkschoor
20 en 21 = plaat of fliering
22 = gording
23 = nokgording


Zie verder bij gebint.