zijuitloop

De zijuitloop kan een onderdeel zijn van de hemelwaterafvoer van een plat dak (de onderuitloop is een andere mogelijkheid). Bij een zijuitloop wordt het water horizontaal, met een pijpje met een afschot van ca. 7 graden, door een muur of wand afgevoerd, waarna het water via een stadsuitloop of een vergaarbak in de regenpijp komt.
De zijuitloop is vaak een rechthoekige buis die voorzien kan zijn van een zogenoemde plakplaat om de zijuitloop aan het dak vast te zetten. De buis wordt van de binnenkant van het dak door de dakopstand (de dakrand) geschoven. De plakplaat ligt op het dakvlak en de dakopstand en hierop wordt de dakbedekking aangebracht.

Meer gegevens over de zijuitloop staan vermeld bij hemelwaterafvoer.


zijuitloop bij een plat dak, met vergaarbak (foto wim beerends):


zijuitloop kunststof, met plakplaat (klusidee):


Eng. side outlet