wildverband

Wildverband of vrij verband is een metselverband waarbij de stootvoegen niet op eenzelfde lijn liggen. "Bij wildverband worden koppen en strekken in ogenschijnlijk willekeurige volgorde in het metselwerk opgenomen." 
Wildverband wordt als het oudste metselverband beschouwd, omdat vroeger de maten van de handgebakken stenen niet alle gelijk waren en dus geen fraaie gelijkmatige stootvoegen op één lijn waren te krijgen.

Er schijnen wel regels te zijn aan het wildverband (met dank aan Henk de Heer):
- de hoeken beginnen met een drieklezoor in de ene laag en een kop in de andere laag
- er mogen maximaal maar 3 koppen naast elkaar
- er mogen maximaal maar 5 strekken naast elkaar
- het aantal sprongetjes van een verspringende klezoor mag niet meer dan 5 zijn
- men mag geen klezoren gebruiken
- stootvoegen mogen, bij voorkeur, niet boven elkaar liggen.


een voorbeeld van wildverband (rijswaard):


wildverband de regels volgend; met schuine streep is kop, met kruis is drieklezoor; ongestreept is strek (henk de heer):


Voor meer gegevens over het wildverband, zie metselverbanden (wildverband).

Eng. wild bond