voetschoor

Een voetschoor is een schuin staande balk (schoor) aan de voet van een kapspant. Meestal is de voetschoor een soort kreupele stijl die de (zolder)vloer met de spoor van een kapspant verbindt, maar soms is het een driehoekig, "ingerond" blok hout (zie de afbeelding onderaan). 
De voetschoor zorgt ter plaatse voor een constructieve verbinding tussen kap en vloer (de driehoek) en vergroot daardoor de dwarse stabiliteit van de kap, zeker als het houtwerk als geheel voor de stabiliteit moet zorgen zoals bij de vroegere houtskeletbouw. (Vaak wordt een kreupele stijl of een korbeel voor dit doel toegepast.)


voetschoor, spoor en vloerbalk (vloerdelen niet ingetekend) :


een eenvoudige voetschoor, als eerste stap naar een steviger constructie (fire engineering):


voetschoor bij het honig breethuis, zaandijk; deze vorm van voetschoren is kenmerkend voor de noord-hollandse houtskeletbouw (foto sander koop):


Verg. knieschot.

Eng. down brace; stut is strut