verband

1. Een verband is een verbinding van bouwdelen waardoor een onwrikbare constructie ontstaat. 
De betekenis van de term metselverband is tweeledig: een verband waardoor een stabiele constructie ontstaat en een verband als aanduiding van de manier van samenstellen van de metselstenen en metsellagen.

Eng. connection; (metselwerk) bond


2. De term "in verband metselen" betekent dat een laag metselstenen op de stootvoegen van de eronder liggende laag metselstenen wordt gelegd. De term wordt ook gebruikt bij het leggen van tegels.


"in verband", hier halfsteensverband (foto metselbedrijf c. post):


Eng. in verband gestapeld is stacked interlocking


3. Verband betekent relatie. 

Eng. relation; in verband met is in connection with, due to; lening onder hypothecair verband is mortgaged property