stroming

Zie bouwstijl.
Zie convectie (warmtestroming).