stoelplank

Ook wel: stoelregel. Een stoelplank is een in de vertrekken langs alle wanden lopende plank op de hoogte van de leuningen van de stoelruggen.
De stoelplank werd op een gestucte wand aangebracht om beschadiging door de rugleuningen van stoelen te voorkomen (zie de foto voor de noodzaak daarvan). Wanneer de wand met jute was bespannen en was behangen, werd de regel gewoonlijk onder de jute op de muur bevestigd.

De onderste afbeeldingen tonen dat er ook andere opties zijn om stoel en muur (of stoelen onderling) op een gepaste afstand te houden. 


de noodzaak van een stoelplank is soms duidelijk aanwezig (foto joostdevree):


een alternatief voor de stoelplank is een speciaal hulpstukje bij meubelen voor wachtkamers e.d. (foto joostdevree):


ook stoelen die ruggelings tegen elkaar staan, kunnen onderling op een gepaste afstand gehouden worden (foto joostdevree):


Zie ook betengeling.
Verg. smetplank, andere afstandhouders

Eng. chair rail