spoor

1. Ook: dakspoor, spoorhout, dakspar, spanrib. Een spoor is een wat kleinere spant, dus een betrekkelijk dunne balk die van dakvoet tot nok loopt. (Sporen lopen dus meer of minder verticaal. De horizontale ondersteuning van het dak loopt van bouwmuur tot bouwmuur en wordt gording genoemd.)
Zie verder bij sporenkap


sporenkap;
klik voor groter (voorstraat kampen):


Het lidwoord van spoor in de betekenis van dakspar is de; bij de andere betekenissen is het lidwoord het.
Het woord spoor is verwant met spar (vandaar ook de term dakspar) en wellicht via-via afkomstig van het Latijnse sparus, sparum (korte jachtspeer). Het Instituut voor de Nederlandse taal (Ivdnt) vermeldt tevens: "Het woord is overgedragen op de dennenboom, als geschikt voor sparren".

Zie ook dakspar, sporenkap, tengel.
Zie ook kapconstructies (spoor), vooral het huis op Documentatie.org, oplanger (in de betekenis van onderspoor, aanloper).

Eng. rafter


2. Een spoor is een overblijfsel van een activiteit of situatie, vaak een indruk of afdruk. Soms is het spoor veroorzaakt door herhaald gebruik.   
Voorbeelden:
- voetsporen (van mensen of dieren, vaak in sneeuw, zand of aarde)
- bandensporen (vaak afdrukken van het profiel van de band in aarde)
- rooksporen (boven een open haard)
- bouwsporen (van vroegere aanbouw, boog, deur, kozijn)
- bewoningssporen (restant van vroegere bewoning; paalgat of muurrestant vergane woning, visfuik uit verre tijden, gebroken aardewerk in een afvalput)
- door herhaald gebruik ingesleten spoor (karrenspoor, olifantenpaadje).


voetsporen in het zand; van een vogel (meerkoet?) en, later, van een hond (foto joostdevree):


bandensporen in het zand (foto joostdevree):


bouwsporen bovenkerk, kampen (foto joostdevree):


herhaald gebruik van een denkbeeldig pad geeft een nieuw "echt" pad; hier een niet-officieel pad, een zogenoemd olifantenpad naar een kantoor, afwijkend van de officiŽle route (foto weetjesman, wikipedia):

Verg. textuur.


3. Het spoor is een verkorting voor spoorweg, waarmee zowel "de rails" als "het bedrijf" bedoeld kan worden.