home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bouwmuur

 

bouwmuur

Een bouwmuur is een constructieve wand, dus een dragende muur (draagmuur). Een woningscheidende wand is meestal een bouwmuur.
De eerste figuur hieronder toont links een bouwmuur van 160 mm dikte, als binnenspouwblad, en rechts een bouwmuur (scheidingsmuur tussen appartementen) van 250 mm, beide van beton. De tweede figuur toont bouwmuren van kalkzandsteen, links 214 mm dik en rechts 300 mm.Afbeeldingen VBI Appartementenvloer.

Eng. bearing wall, load-bearing wall