post

1. Een post is een stijl van hout, baksteen, natuursteen o.d., vaak zo genoemd bij een raamkozijn of deurkozijn (denk aan de benaming deurpost).

Het woord post is ontleend aan het Latijnse postis (deurpost, pijler), dat wellicht teruggaat op ouder porstis en dan gevormd uit por ‘voor’ en een afleiding van de wortel van stare (staan); de letterlijke betekenis is dan ongeveer "voor-staander"; bron Etymologiebank.

Eng. post is post; deurpost is doorpost, doorjamb


2. Een post is een onderdeel van een begroting, beschrijving, bestek e.d. Post heeft in deze betekenis meestal betrekking op een bedrag en de specificatie daarvan.

Het woord post is in deze betekenis, waarschijnlijk via het Middelhoogduitse post (bedrag op een rekening; Nieuwhoogduits Posten), ontleend aan het Italiaans posta (bedrag op een rekening, ingezet bedrag), een zelfstandig gebruik van "vastgesteld, geplaatst", een verkorting van het Latijnse posita summa (vastgestelde som); posita is het vrouwelijk enkelvoud van het verleden deelwoord van ponere (plaatsen). Bron Etymologiebank.

Eng. item; éénmalige post is non-recurring item; een post opnemen is to make a reservation for; een post overboeken is to transfer an item; post onvoorzien is contingency sum; verrekenbare post is offsettable item


3. De post is uiteraard ook de correspondentie (denk aan de benaming briefpost).

Het woord post  in deze betekenis is ontleend aan het Franse poste (gezamenlijke postrijders belast met briefvervoer; plaats om postpaarden te wisselen), dat zelf ontleend is aan het Italiaanse posta (halteplaats, vast punt op een weg; koeriersdienst), verleden deelwoord van porre (plaatsen, stellen), ontwikkeld uit het Latijnse ponere (plaatsen). Bron Etymologiebank.

Eng. mail, post; per separate post is by separate post


4. Een post is een ambt of standplaats.

Het woord post is in deze betekenissen, mogelijk via het Frans poste (wachtpost, plaats van een wachtpost), ontleend aan het Italiaanse posto (wachtpost; post, plaats), ouder puosto (id.), de mannelijke vorm van het verleden deelwoord van porre (plaatsen). Bron Etymologiebank.

Eng. position, mission