loft

Loft is een bewoonbaar gemaakte bovenste verdieping van een fabriek, pakhuis o.d. Vandaar dat de loft meestal uit één ruimte bestaat.
De loft heeft vaak een kapconstructie met gebinten, die de ruimte visueel verdelen en architectonisch aantrekkelijker maken.

Tegenwoordig wordt de term loft ook gebruikt voor een verdieping of appartement uit één open ruimte bestaand; een flatgebouw kan dus veel lofts hebben zoals bij de Trudo Toren in Eindhoven (lofts van 50 m2 maar wel 3,5 m hoog, door de bewoners zelf vrij in te delen al blijft het een klein oppervlak).
Loft is een Engels woord voor zolder, vliering.Verg. vliering, penthouse, attiek.

Eng. loft, attic (Am.)