klimlijn

1. De klimlijn is de denkbeeldige route die personen over de trap volgen. Zie verder bij looplijn (een iets duidelijker term dan klimlijn hoewel het Bouwbesluit de term klimlijn blijft hanteren).
Eng. walking line, line of travel


2. Onder de klimlijn wordt soms verstaan: de stijgingshoek van een trap (zie ook de afbeelding bij aantrede of bij trap).