kleikom

1. Een kleikom is een uit vette klei gevormde halve kom die gebruikt werd om lood te gieten rond de dook

Methode met de kleikom bij een verbinding van natuurstenen neut:
De kom wordt tegen de zijkant van de natuurstenen neut gedrukt. In de neut zijn kanalen uitgespaard. Wanneer het  vloeibare lood in de kleikom wordt gegoten loopt het naar de uitsparing voor de dook. Na verharding wordt de kleikom gebroken en het overtollige lood afgesneden. Dit wordt weer opnieuw gebruikt.

Voor andere methoden zie "Aangieten met lood" (de andere methoden staan vermeld vanaf paragraaf 3.2, pagina 38) van Peter Lembrechts en Bram Vandewalle, Katholieke Universiteit Leuven.


2. Ook: komgrond. Een kleikom is een beperkt gebied dat een soort vallei van klei vormt, meestal bij rivieren (soms tussen andere grondsoorten). "De komgronden ligger lager dan de oeverwallen die pal langs de rivieroever zijn opgeworpen en ze zijn ook natter. Daarom worden komgronden bijna uitsluitend als grasland gebruikt."

Aangehaalde tekst van Geologie van Nederland.