kapspant

Een kapspant is een dragende constructie om de dakbedekking te dragen (een spant is een balk of balkconstructie waarop het dakbeschot rust). Kapspanten lopen van muur tot muur (van scheidingsmuur tot scheidingsmuur). 


een serie kapspanten van een amsterdamse woonhuis uit vroeger jaren (bureau monumenten & archeologie amsterdam):


Documentatie
- Brochure Kapspanten uitgangspunten (van Bouwen met Staal)


Zie ook dakvormen, voorbeelden van gebinten en kapconstructies.

Eng. roof truss