Onderdelen van hout-allerlei zijn:
Dwarsdoorsnede van de stam van een boom *)


Van buiten naar binnen onderscheiden we:

Verder zijn er nog de houtstralen (vroeger mergstralen genoemd) die horizontaal vanuit de bast naar de kern (het midden) van de stam lopen en die zorgen voor de opslag en het transport van water en voedingsstoffen. De houtstralen staan in verbinding met de trache´den, de watergeleidende cellen die in de lengterichting van de stam lopen. Waar de houtstralen en trache´den elkaar snijden (de crossfields) is zichtbaar aan de zogenoemde stippels. De stippels hebben een membraan dat water doorlaat.
 


*) Met dank overgenomen uit het boek Bouwmaterialen van ing. M.W. Verver en Grondboor & Hamer van de Nederlandse Geologische Vereniging.Meer doorsneden van de stam

klik op de afbeeldingen voor groter!

jaarringen (groeiringen), houtstralen (mergstralen, soms een spiegel vormend), kernhout, spinthout, cambium en bast in hout met secundaire floŰem en kurk (bron pijl en boog):


naaldhout:

D = dwarsdoorsnede

R = radiale doorsnede

T = tangentiale doorsnede

B = bast

J = jaarring

V = vroeghout

L = laathout

c = cambium

m = mergstraal of houtstraal

h = harskanaal of houtparfenchym


soorten cellen van een conifeer, houtstralen (mergstralen), parenchym, trache´den, hofstippels (rechterbovenhoek gaat richting midden van de stam):
Het ontstaan van een noest (kwast) *)Tijdens de groei van de boom ontwikkelen zich aan de stam de takken (figuur a en b). De door de stam ingesloten gedeelten van takken noemen we noesten of kwasten (figuur c en d).

*) Met dank overgenomen uit het boek Bouwmaterialen, van ing. M.W. Verver.Het wateren van hout; drogen van hout

Bij het wateren van hout worden de stammen enige tijd in liefst stromend water gelegd (balkenvijvers) met als  doel

het behoud van de kwaliteit: er ontstaan minder scheuren en schimmels, insecten tasten het hout later minder aan.


Het drogen van hout kan op twee manieren: natuurlijk (in de open lucht) of kunstmatig (in droog- of klimaatkamers).
Het gemiddeld vochtgehalte van natuurlijk gedroogd hout bedraagt ongeveer 18%; meestal is het wat meer. Als het vochtgehalte van het hout onder de 18% moet komen, dan is men aangewezen op een droogkamer (zie ook evenwichtsvochtgehalte). Het lagere vochtgehalte wordt hierbij (gecontroleerd) in kortere tijd bereikt. Scheurvorming, verkleuring en aantasting worden uiteraard vermeden. 

Hout voor parketvloeren wordt altijd kunstmatig gedroogd.
Duurzaamheid ***)

Zie bij duurzaamheidsklasse.
Determineren

Een Engelstalige online determinatielijst voor loofhout en coniferenhoutVersteend hout


"Na het afsterven wordt de boom direct bedenkt met fijnkorrelig sediment zodat er geen lucht bij kan komen. Circulerend water lost de organische bestanddelen op en vervangt ze door minerale bestanddelen. Er vindt een uitwisselingsproces plaats." (Bron Edelsteenwinkel Karbonkel.) 
Dit wordt versteend hout genoemd.