grijze stroom

Grijze stroom wordt opgewekt uit energiebronnen die niet duurzaam zijn en daarmee "milieubelastend": kolen, gas en aardolie zijn energie uitputtende bronnen.
Verg. groene stroom, grijze biomassa, grijs water.