gevolgklasse

Elke constructie in de bouw (gebouw, kunstwerk e.d.) moet constructief veilig zijn. De Eurocodes (NEN-EN 199x serie) zijn op deze stelling gebaseerd. Onderscheid is gemaakt in enerzijds ontwerp en berekening en anderzijds bekwame uitvoering en maatregelen wat betreft kwaliteitsbeheer. In de nationale bijlage B van NEN-EN 1990 zijn o.m. de gevolgklassen hierbij betrokken. 
Het handelt hier om de gevolgen van het bezwijken van de constructie, waarbij centraal staan:
- het aantal mensenlevens dat bedreigd wordt
- de financiŽle schade.

Kennisportaal Constructieve Veiligheid geeft als definitie van gevolgklasse: "Klasse waarin een constructie wordt ingedeeld volgens NEN-EN 1990, waarbij de ernst van de gevolgen van bezwijken van de constructie maatgevend is voor de bepaling van de klasse."

Vooral bij de introductie van nieuwe producten (NDP) is de gevolgklasse een belangrijk gegeven (NDP staat voor New Product Development).

Het begrip risico is algemeen te kwantificeren als: risico = kans x gevolgen. Bij de gevolgklasse speelt de kans op bezwijken blijkbaar geen rol, wel de reikwijdte van het gevolg.
De (normatieve) gevolgklassen zijn in drie categorieŽn ingedeeld: CC1, CC2 en CC3 (CC staat voor Consequence Class), meestal simpelweg genoemd gevolgklasse 1, 2 en 3

     
gevolgklasse omschrijving voorbeelden van toepassingen
gevolgklasse 1 beperkte persoonlijke gevolgen:
geringe
gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of
kleine of verwaarloosbare
economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving
standaard eengezinswoningen,
eenvoudige bedrijfsgebouwen, 
landbouw bedrijfsgebouwen,
tuinbouw kassen,
industriegebouwen (1 of 2 bouwlagen)
gevolgklasse
2
reeŽle kans op persoonlijke gevolgen:
middelmatige
gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens, en/of 
aanzienlijke
economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving
woongebouwen tot 70 meter hoog,
kantoorgebouwen,
openbare gebouwen (bibliotheken, gemeentehuizen e.d.),
onderwijsgebouwen,
industriegebouwen (3 of meer bouwlagen)
gevolgklasse
3
kans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen:
grote
gevolgen ten aanzien van het verlies van mensenlevens (enkele tientallen), en/of 
zeer grote
economische of sociale gevolgen of gevolgen voor de omgeving
hoogbouw (hoger dan 70 meter),
metrostations,
tribunes,
voetbalstadions,
ziekenhuizen,
tentoonstellingsruimten,
concertzalen,
grote openbare gebouwen


Voor tijdelijke bouwwerken, anders dan woonfunctie, met een levensduur van 5 jaar geldt: de ontwerp-levensduur voor CC2 en CC3 is minimaal 15 jaar, voor CC1 is 5 jaar.

Naast de gevolgklassen zijn andere aspecten (alle informatief, niet normatief!): 
- betrouwbaarheidsklassen RC3, RC2, RC1 (RC staat voor Reliability Class; een normatief gegeven; de partial action factor KFI is resp. 1,1 1,0 en 0,9)
- niveaus van supervisie van ontwerp en berekening DSL3, DSL2 en DSL1 (DSL staat voor Design Supervision Level; een informatief gegeven)
- niveaus van inspectie tijdens uitvoering IL3, IL2, IL1 (IL staat voor Inspection Level; een informatief gegeven).

De brandwerendheid van een gebouw of constructie staat los van de gevolgklasse.

Kritische noot 
Wonderlijk en eigenlijk mensonwaardig: hier is alleen sprake van mensenlevens: het leven van kippen, varkens, koeien e.d. is zonder waarde. Zů raar dat een boerenstal met heel veel stof en elektrische apparaten in brand vliegt, zeker als er omvormers van pv-panelen in die stoffige stallen hangen, zie de foto: boeren en overheid doen ogen en oren dicht, hersens op nul, nee bijna nul: uitsluitend aan geld denken. Zie ook Stalbranden, rapport van de Onderzoeksraad Veiligheid
In 2022 waren er 42 grote stalbranden met meer dan 130.000 slachtoffers. In januari 2024 zijn er nog ebij en stalbrand in het Gelderse dorp Puiflijk 50.000 kippen omgekomen... Dat getal is onwaarschijnlijk groot maar laat duidelijk zien dat de intensieve pluimveeteelt krankzinnig omvangrijk en onwerkelijk is.
Pas op 25-01-2024 drong de Tweede Kamer bij de minister aan op keuringen van stallen: elk jaar op brandveiligheid voor alle veehouderijen en een verplichte keuring op elektra- en zonnestroominstallatie in en rond de stallen elke 3 of 5 jaar afhankelijk van het aantal gehouden dieren. Dat is het voorstel, wat het uiteindelijk is geworden ligt nu (2024-01-11) nog in de toekomst. (Voorstel van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit "Aanpak van stalbranden").
Wanneer de (verplichte) keuringen er komen, dan worden die hopelijk door een onafhankelijke instantie uitgevoerd want van de staleigenaren hoeft het niet.


gevolgklasse, omvormers van pv-panelen in een stoffige kippenstal, zeer brandgevaarlijk (foto sobh):


Met dank aan Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) en Stichtsche Onderlinge BrandHerverzekeraar (SOBH). 

Zie eventueel TIS (Technical Inspection Service).
Verg. brandwerendheid.

Eng. Consequence Class (CC)