gemengde fundering

Gemengde fundering is een fundering op staal, waaronder ook palen aanwezig zijn, of fundering van een pand dat deels op staal is gefundeerd (bijvoorbeeld ter plaatse van de kelder) en deels op palen staat. De gemengde fundering wordt ook wel hybride fundering genoemd. 
Soms wordt de term gemengde fundering gebruikt bij panden met afwisselend een Amsterdamse of Rotterdamse houten paalfundering.

Een pand of een rij woningen met een gemengde fundering heeft een groter risico schade op te lopen door die fundering (verzakkingen, ongelijke zettingen).

Met dank aan Platform Fundering.

Zie ook bij Dordtse fundering.