home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


geodesie

 

geodesie

"Geodesie is de wetenschap die zich bezig houdt met de bepaling van de vorm van de aarde en van delen van het aardoppervlak. 
De kern van het vakgebied is de meetkundige beschrijving van de aarde en van stukken land en zee. In ruimere zin wordt ook de geofysica bij de term geodesie betrokken."

De landmeetkunde is globaal dat deel van de geodesie dat betrekking heeft op de meetkundige beschrijving van stukken land die voor wat betreft de situatiemeting (plattegrond) als vlak kunnen worden beschouwd, d.w.z. waarbij de aardkromming kan worden verwaarloosd, wat voor gebieden van 50 bij 50 km in de regel toelaatbaar is."
Tegenwoordig wordt met GPS-metingen gewerkt, vroeger met de zogenoemde driehoeksmetingen. De algemene term voor navigatiesystemen met behulp van satellieten is GNNS (Global Navigation Satellite System); tot GNNS behoren o.m. GPS (USA NAVSTAR), GLONASS (Russisch), Galileo (West-Europees), Beidou (Chinees), QZSS (Japans).


total station
(landmeters)
 gps systeem
(geometius)


Voor de geschiedenis van de geodesie: de Hollandse cirkel.

Bron tekst (oudere uitgave van) Inleiding Landmeetkunde van J.E. Alberda, foto's o.m. Nederlandse Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).

Zie ook bijvoorbeeld theodoliet, totalstation.

Eng. geodesy