home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


Dordtse fundering

 

Dordtse fundering

"Een zogenaamde "Dordtse fundering" is een gemetselde fundering op staal zonder liggend roosterwerk waarbij soms op vrij grote afstanden een houten paal staat . Dus bij funderingsonderzoek er niet meteen vanuit gaan dat het een staalfundering betreft. Door vanuit het gegraven gat met een betonijzer zijdelings te prikken kan men voelen of er een weerstand is en daar verder kijken of een paal aanwezig is."

Eigenlijk is dit type fundering een vereenvoudigde houten paalfundering van de Rotterdamse methode maar met minder palen.
De term Dordtse fundering wordt soms gebruikt om een gemengde fundering aan te duiden.Zie ook de publicatie Geen houten palen, toch funderingsproblemen!

Met dank aan Platform Fundering.