extrados

Ook: buitenwelfvlak. Extrados is de bovenkant ("buitenkant") van een boog of gewelf.


locatie van extrados of buitenwelfvlak (la frontera del duero):


Verg. intrados (binnenwelfvlak).

Eng. extrados;
Fr. extrados, douelle extérieure;
Sp. trasdós, extradós