entresol

Ook: insteek, insteekkamer, hangkamer. Een entresol is een lage verdieping tussen twee verdiepingen van een gebouw, vaak tussen begane grond en eerste verdieping. Een entresol is veelal een "open" tussenverdieping in een hoge ruimte, zichtbaar vanaf de eronder liggende verdieping en wordt benut vanwege de extra vloeroppervlakte.

Door een open entresol ontstaat een vide (de lege ruimte van een open verdieping).
Insteek(kamer) is de benaming van een open verdieping die in hoge kamers werd gebouwd om meer woonruimte te verkrijgen, bijvoorbeeld in een dichtbevolkte stad als Parijs.
Hangkamer is de benaming van een kamer die, ongeveer als een opkamer, iets boven de helft van de verdieping werd aangebracht, vaak tegen de zoldering.

Aspecten bij het bouwen van een entresolruimte of het plaatsen van een entresolvloer, vooral in een bedrijfsruimte (met dank aan Multi Profiel):
- Wat betreft draagkracht wordt uitgegaan van het uiteindelijke gebruik met als richtlijn: voor een kantoor 250 kg/m2, bij opslag van goederen het gewicht van de goederen die opgeslagen kunnen worden, bij veel fysieke beweging zoals in een sportruimte is 500 kg/m2 nodig (hier wordt een maximale doorbuiging van 12 mm gehanteerd om trillingen te minimaliseren), voor een woonruimte is doorgaans een draagkracht van 175 kg/m2 vereist.
- De entresolvloer kan zelf ca. 50 kg/m2 wegen. De kolombelasting (de puntlast van de kolommen) is eenvoudig gesteld het gewicht van de entresolvloer en het gewicht van de kolommen plus het draagvermogen van de vloer (of het daadwerkelijke gewicht van alle objecten op de vloer en die aan de vloer worden gehangen). De leverancier kan een exacte "Statische berekening kolom" met o.m. variabele en permanente belasting, gevolgklasse en staalklasse.
- "Een professionele entresolvloer kan, afhankelijk van de benodigde draagkracht en het gebruikte materiaal een overspanning hebben tot 15 meter."
- Om te voldoen aan alle wettelijke eisen en veiligheidsvoorschriften is het verstandig advies te vragen van een professionele leverancier van entresolvloeren.


mogelijkheden voor een bedrijfsentresol (multi profiel):


een entresol in een grote hal (multi profiel):


een entresol in een woning:


Entresol is het Franse woord voor tussenverdieping (entre is tussen en sol is grond of bodem).

Verg. mezzanino, loft.

Eng. entresol, mezzanine (floor)