echinus

De echinus is bij het kapiteel van een Dorische zuil de kussenachtige schijf die juist onder de abacus ligt.


echinus en abacus bij een dorisch kapiteel (doric column):


omvangrijke echini bij dorische kapitelen van de tempel van ceres, athene (dartmourth arts&sciences):


echinus, annuli en hypotrachelion:


De term echinus is Grieks voor zee-egel; het skelet van een zee-egel heeft een wat kussenachtige vorm, aan één zijde afgeplat.

Zie ook Griekse bouwkunst.
Verg. o.m. torus, astragaal.

Eng. echinus