doorgestorte vloer

Een doorgestorte vloer is een vloer die voorbij de normale begrenzing gestort wordt, bijvoorbeeld een balkon dat als uitkraging van de vloer doorgestort wordt. 
Over het algemeen werkt een doorgestorte vloer van binnen naar buiten het huis als koudebrug en dient daarom vermeden te worden vloeren door te storten
Alleen binnenshuis kan een vloer zonder problemen doorgestort worden. In het verleden zijn wel rijtjeswoningen met doorgestorte (doorlopende) vloeren uitgevoerd maar dit be´nvloedde de geluidsisolatie zeer negatief.
Als de doorgestorte betonvloer bij het buitenspouwblad in het zicht is (dus een koudebrug vormt) dan moet de buitenzijde van de gevel ge´soleerd worden, door het metselwerk te bekleden met isolatie en af te werken met een regenschild of door prefab elementen aan te brengen tegen de buitengevel.


Verg. doorgespannen oplegging.