bufferklinker, bufferblok

Een bufferklinker is een hoge straatsteen met een cilindervormig of ovaalachtig gat waarin hemelwater dat op de straatstenen valt, tijdelijk kan worden geborgen. Doel van de bufferklinker is tijdelijke, automatische waterberging van regenwater (vlak) onder het straatniveau. Door buisvormige openingen laat de steen het water geleidelijk door naar de naastgelegen stenen en naar de zandlaag onder de bestrating.

De Fluvio bufferklinker is er in twee varianten: model 40 en model 80. Model 40 kan ca. 40 liter/m2 tijdelijk bergen en model 80 ca. 80 liter/m2.

Kenmerken Fluvio bufferklinker model 40 en 80
- diameter van de cilinder is 104 mm en breedte 109 mm, dus de theoretische capaciteit is (pi.r2.h) per steen = 3,14 *(0,052 * 0,052) * 0,109 m = 0,000925 m3 per steen en voor 41 stenen / m2 bestrating met bufferklinker wordt dit 0,03794 m3 waterbuffer / m2; 
voor de horizontale en verticale sleuven in de steen komt hier bij (0,07 * 0,012 * 0,019) * 4 = 0,000064 * 41 stenen = 0,0026 m3 / m2;
samen geeft dit 40 liter per m2 bufferklinker (vandaar de benaming model 40)
- wanneer een straat van 100 m lang en 4,6 m breed belegd wordt met Fluvio bufferklinkers model 40 kan ca. 100 * 4,6 * 40 liter ofwel ca. 18,5 m3 tijdelijk gebufferd worden;
model 80, dat 80 liter water buffert per m2 bestrating met bufferklinker, zal dus ca. 37 m3 tijdelijk kunnen bergen.


model 80 bufferklinker (bufferblok;
bufferklinker nederland):


maatvoering van de fluvio bufferklinker model 40 (bufferklinker nederland):


Opmerkingen
- wanneer de cilinders van de stenen vol zijn, wordt het water op de normale manier afgevoerd en belandt in de straatkolken
- bij hevige regenval zal een deel vrijwel rechtstreeks in de straatkolken komen omdat de doorval-capaciteit tussen de stenen uiteraard beperkt is; de straatkolken zijn dus niet overbodig
- uiteraard zijn de bufferklinkers wat prijziger dan normale straatklinkers
- de naam bufferklinker is zeer duidelijk hoewel het geen gebakken klinker is, maar een klein blok van beton.

Vragen
- verstopt raken door aarde, zand e.d. dat tussen de stenen valt? ==> geen water meer in de steen, of wellicht geen water meer uit de steen
- hoeveel hemelwater kan er tussen de stenen door vallen? (bij hevige regenval een punt)
- vorst na hevige regenval ==> al het water al gepasseerd als vorst water in klinker bereikt?


Documentatie
- Brochure bufferklinkers Fluvio 40 en 80

Zie evntueel retentie, klimaatbuffer en klimaatmantel.