broekstuk

1. Een broekstuk is een hulpstuk dat toegepast wordt bij het samenkomen van de vorsten, de hoekkeper en nok. 
Om de dakconstructie te beschermen is een goede ventilatiestroom onder de dakpannen meer dan noodzakelijk. Een zelfventilerende nokconstructie is het beste. De voordelen zijn onmiskenbaar: beschermt de constructie tegen vochtophoping, is muis -en regendicht, stuifsneeuwwerend en  voorkomt stormschade. 


Met dank aan Dakpannenhandel Westera en Monier

Zie ook voorbeelden van dakpannen.

Eng. two-, three- or four-way ridge


2. Een broekstuk is een verbindingsstuk tussen twee delen van een dakgoot waardoor uitzetten en krimpen door temperatuur mogelijk wordt. 
"Bij het aanbrengen van zinken goten moet men de goten niet te lang maken, omdat er bij te lange goten scheuren ontstaan door thermische spanningen. Als de goten wel een grote lengte hebben, dan moet men als expansie een broekstuk of expansieband aanbrengen. Het toepassen van broekstukken heeft de voorkeur boven expansieband vanwege de veel langere levensduur (het rubber van de expansieband verteert na 15 20 jaar). Men mag expansieband alleen gebruiken als men er geen hemelwaterafvoer bij kan plaatsen en dus het stroomprofiel van de goot moet handhaven." (Casadata)

broekstuk om uitzetten en krimpen van zinken of koperen goot mogelijk te maken (rv01 dakgoten):


Eng. expansion joint


3. Een broekstuk is een hulpstuk op de splitsing van een buis of andere leiding.

broekstuk:broekstuk, brandweerslangen verdelen: