boogtrommel

Ook: timpaan. De boogtrommel is de ruimte tussen bovendorpel van een deur of raam en de boven het timpaan gelegen boog. De boogtrommel is de vaak in reliŽf uitgevoerde vulling van het boogveld (hier: de ruimte tussen de bovendorpel en de boog). Boogtrommels komen veel voor boven portalen van Romaanse en Gotische kerken; de voorstellingen hebben daarom vaak een bijbelse achtergrond.


timpaan of boogtrommel van de kerk o.l.v. hulp der christenen, nieuwenhagen (kerkgebouwen in limburg):


timpaan van egmond: boogtrommel in rode zandsteen, met petrus, graaf dirk vi van holland en zijn moeder gravin petronella, anoniem, 1112 (rijksmuseum):


Voor de term boogtrommel moet men zich bedenken dat de boog plus boogveld de bovenzijde van een halve trom of trommel vormt met het boogveld met de voorstelling als (half) vlies. Vergelijk de term koepeltrommel (tamboer) waar "trommel" niet het vlies is, maar overeenkomt met de cilinder van de trom.

Zie ook trommel.

Eng. tympanum