boogfries

Een boogfries is een reeks van aan elkaar sluitende boogjes onder een kroonlijst, soms steunend op kraagstenen (specifieke consoles). Meestal zijn boogfriezen ter versiering toegepast, maar het kan ook om constructieve redenen zijn gebeurd (de "dikkere" boogfriezen zouden mede ondersteunend kunnen zijn voor het bovenliggende, uitkragende werk).

Afhankelijk van de vorm van de boogjes spreken we van bijvoorbeeld rondboogfries, kruisboogfries, keperboogfries en spitsboogfries.


boogfries (j. knottnerus):


Verg. dwerggalerij.

Eng. corbel table