bollenplaatvloer

Ook, soms: bollenvloer. Een bollenplaatvloer is een breedplaatvloer met kunststof bollen waardoor de betonvloer minder beton bevat en aanzienlijk minder weegt: het deel van de betonvloer dat geen constructieve betekenis heeft (buiten de randen van de plaat en buiten knopen) wordt voorzien van met lucht gevulde bollen waardoor op die plaatsen geen beton aanwezig is.
Het lagere gewicht van deze systeemvloer heeft ook constructieve voordelen.
Het lijkt overbodig, maar houdt rekening met het feit dat niet overal beton aanwezig is:
- zorg voor constructief correcte oplegging of wapening bij de overgang van de platen
- zorg voor een goede documentatie waar wel en waar geen massief beton aanwezig is (dus waar de bollen zich bevinden) om bij latere aanpassing van het gebouw niet voor verrassingen te komen!

"BubbleDeck is een bollenplaatvloersysteem, opgebouwd uit fabrieksmatig vervaardigde wapeningskorven, waartussen kunststof bollen zijn aangebracht. In het werk worden deze bollenplaatvloerelementen met constructief beton tot één geheel gestort als vlakke gewapende betonvloer. Het eigen gewicht van de BubbleDeck gerealiseerde betonvloer is effectief 30% lager dan het gewicht van een massieve betonvloer van gelijke dikte."

Voordelen en nadelen zie ook bij breedplaatvloer.bollenplaat:


toevoegen wapening:


toevoegen koppelwapening; koppelwapening is vereist bij de overgang tussen twee breedplaatvloeren, vooral bij gewichtsbesparende elementen (informatiedocument beoordeling breedplaatvloeren bestaande bouw, via bouwtotaal);
klik voor groter!  


storten beton:


vloeren gereed:


Tekst en foto's deels Bubbledeck.

Verg. airdeck.

Eng. Bubbledeck (floor) slab, (biaxial hollow slab)