bint

Een bint is een balk of draagbalk. Dragende balken worden bij voorkeur in de richting van de kortste overspanning gelegd. De onderlinge afstand tussen twee balken wordt gegeven in een hart-op-hart-afstand. Ook gordingen en spanten zijn binten.

Zie ook gebint (een samenstel van binten).

Eng. binder