home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tip: gratis gebruik foto's op DOELBEELDEN


looplijn

 

looplijn

1. Ook: klimlijn. De looplijn is de denkbeeldige lijn op een trap in bovenaanzicht die de route aangeeft die een persoon volgt bij het belopen van de trap. Eenvoudig gezegd is de looplijn de meest waarschijnlijke plaats waar de trap zal belopen worden. De looplijn heeft meestal een constante afstand tot de zijkant van de trap, ervan uitgaande dat degene die de trap beloopt daarbij de leuning vasthoudt. De looplijn wordt geacht zich in het midden te bevinden van de trede, maar vaak zal dat bij een trap met één trapleuning op ongeveer 1/3 van de trede zijn, ongeveer 30-40 cm aan de zijde van de leuning. Bij een trap met aan beide zijden een leuning zouden er theoretisch twee looplijnen zijn, maar in dit geval wordt het midden van de trede gekozen.

Op de looplijn dienen alle aantreden gelijk te zijn; is dit niet het geval dan zul de trap slecht belopen worden. De looplijn wordt door de trappenfabrikant gebruikt voor de verdrijving van de trap.

Wanneer we te maken hebben met een spiltrap of draaitrap of een verdreven trap, dan ligt deze ook op ongeveer. 2/3 vanuit de spil of open zijde van de trap, maar minimaal 0,3 m van de zijkant van de trap.


Overigens,
bij een vlot te belopen trap mag de stijgingshoek maximaal 45° zijn.

Met dank aan Idées Maison Idées Décors.

Zie ook vele afbeeldingen en trapkenmerken van ir. Chr. Decaesstecker van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).

Eng. walking line, line of travel


2. De looplijn is de afstand van de gebruikelijke weg die lopend wordt afgelegd, bijvoorbeeld tussen een parkeerplaats en een winkelcentrum.

Eng. walking distance; korte looplijn is minimum walking distance